een afspraak maken

O  S  T  E  O  P  A  T  H  I  E

BABY    KIND   VOLWASSENE

stijn de mets     osteopaat do     oude pontweg 28     9070 heusden (destelbergen)     092111666     osteopaat@stijndemets.be

maak een afspraak


0032 (0)9 2111666

telefonisch maandag tot zaterdag van 9u tot 21u

geen praktijk in het weekend


voor info: telefonisch of per e-mail osteopaat@stijndemets.be

indien antwoordapparaat bellen we u terug

(tijdens vrije dagen meestal binnen 24u)


ga naar osteopathie.be voor wachtdienst osteopathie bij

acute osteopathische nood  en contacteer uw arts


Beperkte aansprakelijkheid: De informatie op de website is soms van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, medisch of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Gelieve nooit medische consultaties uit te stellen. Contacteer dus tijdig een arts.

Osteopathie is een complementaire behandelmethode, wat inhoudt dat u steeds in continue opvolging bij de reguliere geneeskunde (onderzoek, diagnose, medicatie, advies, behandeling,...) daarnaast, met of zonder voorschrift, op behandeling kan komen. Om u optimaal osteopathisch te kunnen behandelen deelt u tijdig alle relevante informatie hierover mee, op uw verantwoordelijkheid, ongeacht of er specifiek naar gevraagd wordt door Stijn De Mets, zodat wij up-to-date blijven (bvb: geplande onderzoeken, wijzigingen medicatie,…). In alle omgang met de praktijk voor osteopathie van Stijn De Mets worden uw problemen of ongemakken besproken, maar er wordt nooit een medische diagnose gesteld of geïnsinueerd, noch wordt u ontraden om reguliere geneeskunde te consulteren en te volgen, noch is dit een vervanging van reguliere geneeskunde, op geen enkele wijze direct of indirect, en dit kan u geenszins ontslaan, ook niet deels, van uw verantwoordelijkheid over uw gezondheid (of dat van uw minderjarig kind) om een arts te consulteren, ongeacht lopende osteopathische afspraken of eventuele adviezen. Voor regelmatige controles, ziekteverschijnselen, tumoren, acute pijn of ongemak, hartklachten, koorts,... of twijfel over uw gezondheid, contacteer een arts. Een normale geestelijke en lichamelijke gezondheid is noodzakelijk voor osteopathie. (zie ook disclaimer)