terugbetaling

O  S  T  E  O  P  A  T  H  I  E

BABY    KIND   VOLWASSENE

stijn de mets     osteopaat do     oude pontweg 28     9070 heusden (destelbergen)     092111666     osteopaat@stijndemets.be

maak een afspraak

 

een behandeling/onderzoek duurt 40 min

kostprijs € 63

 

 

de meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke of 100% terugbetaling afhankelijk van het basispakket of aanvullende verzekering

(voor meer info contacteer uw mutualiteit)

u krijgt de juiste getuigschriftjes mee in de praktijk

 

er is geen voorschrift nodig voor osteopathiebehandelingen

 

kinesitherapievoorschriften (RIZIV) kunnen nooit voor osteopathie gebruikt worden

 

ook patiënten uit nederland kunnen vergoedingen krijgen van hun zorgverzekering

 en de bedragen geheel of gedeeltelijk terugbetaald krijgen

(voor meer info contacteer uw zorgverzekering),

 u krijgt de juiste formulieren mee in de praktijk

 

alleen osteopaten die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen komen in aanmerking,

 stijn de mets osteopaat do staat op alle erkende lijsten van de mutualiteiten/zorgverzekering en is aangesloten bij zowel B als NL erkende beroepsverenigingen

 

zonder tijdige annulatie (min. 24 u op voorhand),

en indien geen overmacht, kan de kostprijs aangerekend worden

wij danken u voor uw begrip

Beperkte aansprakelijkheid: De informatie op de website is soms van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, medisch of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Gelieve nooit medische consultaties uit te stellen. Contacteer tijdig een arts.

Osteopathie is een complementaire behandelmethode, wat inhoudt dat u steeds in continue opvolging bij de reguliere geneeskunde (onderzoek, diagnose, medicatie, advies, behandeling,...) daarnaast, met of zonder voorschrift, op behandeling kan komen. Om u optimaal osteopathisch te kunnen behandelen deelt u tijdig alle relevante informatie hierover mee, op uw verantwoordelijkheid, ongeacht of er specifiek naar gevraagd wordt door Stijn De Mets, zodat wij up-to-date blijven (bvb: geplande onderzoeken, wijzigingen medicatie,…). In alle omgang met de praktijk voor osteopathie van Stijn De Mets worden uw problemen of ongemakken besproken, maar er wordt nooit een medische diagnose gesteld of geïnsinueerd, noch wordt u ontraden om reguliere geneeskunde te consulteren en te volgen, noch is dit een vervanging van reguliere geneeskunde, op geen enkele wijze direct of indirect, en dit kan u geenszins ontslaan, ook niet deels, van uw verantwoordelijkheid over uw gezondheid (of dat van uw minderjarig kind) om een arts te consulteren, ongeacht lopende osteopathische afspraken of eventuele adviezen. Voor regelmatige controles, ziekteverschijnselen, tumoren, acute pijn of ongemak, hartklachten, koorts,... of twijfel over uw gezondheid, contacteer een arts. Een normale geestelijke en lichamelijke gezondheid is noodzakelijk voor osteopathie. (zie ook disclaimer)