ademhaling

G R O E P S P R A K T I J K         O  S  T  E  O  P  A  T  H  I  E

S T I J N   D E   M E T S            BABY      KIND     VOLWASSENE

stijn de mets     osteopaat do     oude pontweg 28     9070 heusden (destelbergen)     092111666     osteopaat@stijndemets.be

We ademen door onze manier van leven niet altijd even optimaal. Het kan de moeite waard zijn om bewuster te ademen om je vitaler te voelen.


Je kan bewust ademen om spanningen weg te nemen en te groeien als mens. Er bestaan veel technieken die goed zijn voor de concentratie en rustgevend werken.


Een  oude techniek uit het Sanskriet 'pranayama (beheersen van energie)' komt uit de Raja Yoga. De  ingeademde energie (prana) is nodig voor levenskracht  zodat men op mentaal , emotioneel en fysiek vlak  goed kan functioneren.   Lucht is een  ideale manier om  deze energie in je lichaam te laten circuleren.


Een goede manier om te ademen is via het middenrif of diafragma. Sporters, beoefenaars van martial arts, bij dansen, boogschieten,... Als precisie, uithouding en concentratie belangrijk is dan kan je met een diafragma-ademhaling, of buikademhaling, meer halen uit je sport of activiteit.


Ook wanneer je een gebrek lijkt te hebben aan rust of aan lichamelijke beweging is een diafragma-ademhaling goed om meer zuurstof in je lichaam te laten circuleren. Ook bij kortademigheid of hyperventilatie is het zinvol (afhankelijk van de ernst is soms begeleiding noodzakelijk). Als we correcter ademen dan worden we fitter en rustiger, en zijn we meer in staat om stressmomenten op te vangen.


Iedereen kan een buikademhaling aanleren in enkele weken tijd. Sommige mensen doen het al spontaan. Bij deze groep mensen kan het iets versterken van de ademhaling, en dus bewuster maken van buikademen, heel rustgevend zijn.


1. Hoe gaat de basistechniek nu om met je buik te ademen? Bij het rustig inademen langs de neus, vullen de longen zich met lucht. Deze uitzetting laat je nu vooral gebeuren door, niet je ribben en je borstkas te laten uitzetten, maar je buik te laten uitzetten (en op die manier je middenrif automatisch te laten zakken). Je hoeft niet te pauzeren na de inademing. Laat meteen, zonder forceren, rustig de adem weer los. Dus gewoon ontspannen uitademen via de neus of de mond, en  je laat de buik terug plat worden. Je hoeft dus de lucht niet met kracht uit te blazen, maar gewoon los te laten (ook niet te traag). Vaak is dat meer een 'zucht'  zonder geluid.

Deze cyclus van in- en uitademen kan je nu regelmatig herhalen op een ritme en een diepte dat goed bij je past, maar bij voorkeur rustig en aangenaam.  Het ademhalen kan bij veel stress gespannen zijn en net dat is  het doel van de oefening,  stress-regulatie dankzij  ademen. Neem je tijd  om vertrouwen te krijgen met buikademen.


Ben je een  beginner? Doe het dan rustig-aan  met enkele korte oefeningen per dag, en verleng de oefensessie naarmate je meer controle krijgt en  er minder moet bij nadenken. Heb je het  lastig? Doe het minder intens en/of laat je bijstaan door een therapeut.


Doe in het begin oefensessies. Na enkele weken ben je klaar voor de volgende stap: buikademhalen tijdens ge-limiteerde (begin-, en eindtijd) dagdagelijkse bezigheden (koken, tanden poetsen, schoonmaken,...).  Ga niet te snel naar de volgende stap met je oefeningen, het is geen wedstrijd. Het  doel is uiteindelijk dat je meer  doorheen de dag spontaan met de buik ademt zonder dat je  er nog steeds je aandacht op  moet  vestigen. Om grondig te ontspannen maak je nog  eens tijd voor de basisoefening.


2. Heb je de buikademhaling goed onder de knie? Dan kan je er een meditatie-oefening bijdoen om nog meer  rust te krijgen. Bijvoorbeeld: bij het uitblazen, blaas je alles wat je  denkt te kunnen loslaten van spanningen  weg. Na  enkele minuten focus je jezelf op het inademen en nu adem je alles terug naar je toe wat je denkt nodig te hebben om  je goed  te voelen.


Intensieve begeleide ademhalingstraining (meestal zonder meditatie) kan je volgen bij een  kinesitherapeut  of een therapeut met ervaring.


Hoewel in osteopathie  niet de nadruk ligt op buikademhalings-oefeningen, hechten veel osteopaten belang aan een goede ontspannen buikademhaling.


Je kan er vaak terecht ivm tips om correct het middenrif te leren gebruiken, de weldoende effecten ondervinden op stressreductie, darmtransit en andere organen, en osteopathische behandeling krijgen om spanningen op het middenrif te  behandelen.


Beperkte aansprakelijkheid: De informatie op de website is soms van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, medisch of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Gelieve nooit medische consultaties uit te stellen, zefs indien u een afspraak bij een zorgprofessional heeft. Contacteer tijdig een arts. (zie ook disclaimer)